09345.868.22

Hợp đồng Mua bán căn hộ Gelexia Riverside

Ngay sau khi đặt cọc căn hộ khoảng 1 tuần, khách hàng mua dự án Gelexia Riverside sẽ được ký ngay hợp đồng Mua bán căn hộ với Chủ đầu tư, sau đây là văn bản hợp đồng:

Hợp đồng mua bán căn hộ Gelexia Riverside:

2.1.HTL-HD MB Can ho chung cu-fn2-10.12.2016

Phụ lục hợp đồng:
2.2.HTL-Pluc HDMB Can ho chung cu-fn2-10.12.2016

Call Now Button