09345.868.22

Mặt bằng tòa CT2B chung cư Gelexia Riverside

Mặt bằng tòa CT2B gelexia được thiết kế 16 căn/sàn, có 8 thang máy, diện tích từ 66,8m đến 97,55m2 với  2 ngủ đến 3 ngủ.
MẶT BẰNG TÒA CT2B

Mặt bằng điển hình tòa CT2B - Chung cư Gelexia Riverside

Mặt bằng điển hình tòa CT3, CT2B – Chung cư Gelexia Riverside

Mặt bằng tòa CT2B gelexia được thiết kế 16 căn/sàn, có 8 thang máy, diện tích từ 2 ngủ đến 3 ngủ, các phòng đều có nắng và gió tự nhiên.
+ Căn Loại A : 66.80 m2 – 2 Phòng Ngủ
+ Căn Loại B : 70.33 m2 – 2 Phòng Ngủ
+ Căn Loại C : 69.40 m2 – 2 Phòng Ngủ
+ Căn Loại D : 77.96 m2 – 2 Phòng Ngủ
+ Căn Loại E : 87.36 m2 – 3 Phòng Ngủ
+ Căn Loại F : 92.20 m2 – 3 Phòng Ngủ
+ Căn Loại G : 97.55 m2 – 3 Phòng Ngủ
ct2b-f
ct2b-e
ct2b-d
ct2b-c
ct2b-b
ct2b-a

Call Now Button