09345.868.22

Mặt bằng tòa CT3 chung cư Gelexia Riverside

Mặt bằng tổng thể tòa CT3 chung cư Gelexia Riverside được thiết kế 16 căn hộ/sàn, diện tích đa dạng từ 66,8m đến 97,55m.
TỔNG THỂ MẶT BẰNG TÒA CT3 (Từ tầng 4- 31)

Mặt bằng điển hình tòa CT2B - Chung cư Gelexia Riverside

Mặt bằng điển hình tòa CT3, CT2B – Chung cư Gelexia Riverside

Mặt bằng tòa CT3 được thiết kế 16 căn/sàn, diện tích đa dạng từ 2 ngủ đến 3 ngủ, các căn hộ đều có nắng và gió tự nhiên.

MẶT BẰNG TÒA CT3 GELEXIA
+ Căn Loại A : 66.80 m2 – 2 Phòng Ngủ
+ Căn Loại B : 70.33 m2 – 2 Phòng Ngủ
+ Căn Loại C : 69.40 m2 – 2 Phòng Ngủ
+ Căn Loại D : 77.96 m2 – 2 Phòng Ngủ
+ Căn Loại E : 87.36 m2 – 3 Phòng Ngủ
+ Căn Loại F : 92.20 m2 – 3 Phòng Ngủ
+ Căn Loại G : 97.55 m2 – 3 Phòng Ngủ

Call Now Button