09345.868.22

Mặt bằng dự án Gelexia Riverside:

Khu nhà ở cao tầng
– Nhà ở cao tầng (CT1): Diện tích khoảng 5.636 m2, cao 31 tầng (với với 2 tầng hầm để xe, tầng 1 đến tầng 3 làm dịch vụ công cộng).

– Nhà ở cao tầng (CT2) với diện tích khoảng 8.897 m2 trong đó:

– Nhà CT2 A: Diện tích khoảng 4.763 m2, cao 33 tầng (với với 2 tầng hầm để xe, tầng 1 đến tầng 4 làm dịch vụ công cộng).

– Nhà CT2 B: Diện tích khoảng 4.134 m2, cao 31 tầng (với với 2 tầng hầm để xe, tầng 1 đến tầng 4 làm dịch vụ công cộng).

– Nhà ở cao tầng (CT3): Diện tích khoảng 3.965 m2, cao 31 tầng ( với 2 tầng hầm để xe, tầng 1 đến tầng 3 làm dịch vụ công cộng).

Khu nhà nhà ở thấp tầng:
Nhà vườn (NV1): Diện tích đất khoảng 9.602 m2, cao 5 tầng. Trong đó:

– Nhà vườn (NV1-1): Diện tích đất khoảng 4.628 m2, cao 5 tầng.

– Nhà vườn (NV1-2): Diện tích đất khoảng 652,68 m2, cao 5 tầng.

– Nhà vườn (NV1-3): Diện tích đất khoảng 426,40 m2, cao 5 tầng.

Đất làm đường giao thông nội bộ mặt cắt ngang B =11,5m có diện tích khoảng 1.942m2.

Tòa nhà sinh hoạt cộng đồng với diện tích có thể khai thác 1.089m2 , ngoài ra có thể khai thác khu vực phía ngoài với diện tích 800-1000m2 .

Quy mô dự án Gelexia Riverside:

Dự án xây dựng có các chỉ tiêu chính như sau:

– Diện tích lô đất nghiên cứu: 35.010,0m2;

– Diện tích đất xây dựng nhà cao tầng (CT1, CT2A, CT2B, CT3) 18.498,0m2;

+ Diện tích xây dựng : 7.430,0m2;

+ Mật độ xây dựng : 40,0%;

+ Chiều cao tầng (không kể tầng hầm, tầng tum): 31-33 tầng ;

+ Tổng diện tích sàn xây dựng (Không kể tầng hầm, tầng tum) : 234.122m2 ;

– Các căn hộ có diện tích chủ yếu từ 65,8m2 đến 89,7m2.

– Diện tích đất xây dựng nhà ở thấp tầng: 9.602,0 m2;

+ Diện tích xây dựng : 6.265,0m2;

+ Mật độ xây dựng : 62,25%;

+ Chiều cao tầng (không kể tầng hầm, tầng tum): 5 tầng ;

Phối cảnh dự án Gelexia Riverside nhìn từ trên cao

Phối cảnh dự án Gelexia Riverside nhìn từ trên cao

Mặt bằng tầng điển hình tòa CT1 - Gelexia Riverside

Mặt bằng tầng điển hình tòa CT1 – Gelexia Riverside

Mặt bằng dự kiến căn hộ 3 phòng ngủ tòa nhà CT1

Mặt bằng dự kiến căn hộ 2 phòng ngủ tòa nhà CT1

Mặt bằng dự kiến căn hộ 2 phòng ngủ tòa nhà CT1

Mặt bằng dự kiến căn hộ 2 phòng ngủ tòa nhà CT1

Call Now Button